Ingurumen kimikoa

Gaitasun orokorra

Ingurugiroa babesteko baliabideak eta neurriak antolatzea eta kudeatzea. Ingurugiroaren prebentzio eta kontserbaziorako instalazioak ikuskatzea eta kontrolatzea.

Lan irteerak

Teknikari honek, ondorengo eremuetan lan egingo du:
Administrazio publikoetan (Udalaetan, Mankomunitateetan, Diputazioetan, eta gobernuetan -erkidegokoetan eta zentralean); ur arazketan (urbanoan eta industrialetan) enpresa pribatuetan; hondakinak sailkatzen, lur zoruak eta egurats isuriak aztertzen; ingurugiroko  bulego  teknikoetan;  enpresa ikuskatzaileetan;   ikertze   enpresetan   (planta  pilotuetan   ematen   diren eragiketak eta kontrola lanetan, lur zoruen errekuperatze teknika berriak garatzean.
Gainera, kimika  sektoreko  edozein  enpresan  lan  egin  dezake  analista lanpostuan.

Moduluak

  • Ingurugiro-babesaren antolamendua eta kudeaketa
  • Eguratserako isurien kontrola
  • Hondakinen kontrola
  • Ur-arazketa
  • Segurtasun kimikoa eta industri higieneaLan-giroko harremanak
  • Lan-prestakuntza eta orientabidea
  • Kalitatea eta etengabeko hobekuntza
  • Hizkuntza teknikoa
  • Lantokiko prestakuntza

 

Informazio gehiago