EU | ES | EN
Gobierno Vasco

Zentruko berrikuntza proiektuak

- Addispace

Desde el curso 16/17, el departamento de soldadura está inmerso en el proyecto Addispace que es cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa INTERREG SUDOE 2014-2020.

En dicho proyecto trabajamos con empresas, clústeres y centros tecnológicos  del área Sud-Oeste de Europa con el objetivo de acercar a las empresas de nuestro entorno y preparar a nuestros/as alumnos/as en las nuevas tecnologías de Fabricación Aditiva.

EL objetivo del proyecto Addispace es difundir y transferir tecnologías de fabricación aditiva como tecnología facilitadora esencial de fabricación avanzada, para la fabricación de componentes metálicos por las empresas, especialmente PYMEs del sector aeroespacial del espacio SUDOE.

Dentro de todos los trabajos que llevamos a cabo en el proyecto, cabe destacar los cursos de formación especializada orientada a la absorción de tecnologías de FA que hemos realizado en Don Bosco, junto con Tknika y la empresa IK4-Lortek.

- Plataforma de innovación papelera

El proyecto de plataforma papelera que desde hace varios años se está desarrollando en torno a la máquina  y la formadora de papel que Don Bosco tiene en sus instalaciones de Tolosa está íntimamente ligado a la innovación ya que abarca los siguientes aspectos :

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Trabajo basado en un reto complejo, perfectamente estructurado y alineado con el currículo del ciclo formativo de mecatrónica. Los alumnos implementan mejoras tecnológicas en el obsoleto sistema de las diferentes máquinas de la plataforma

MEJORAS TECNOLOGICAS Y ENERGETICAS

Cambio de variadores de velocidad electromagneticos por variadores electrónicos más compactos.simples, fiables y con comunicación integrada.

Cambio de motores antiguos a motores eléctricos modernos más eficientes.

Cambio de tensión de alimentación eléctrica a 380 voltios, con mejor eficiencia energética.

Paso de sistema de control basado en observación subjetiva por parte del conductor a sistema automatizado basado en sensores y sistemas lógicos.

INNOVACIÓN EN APLICACIONES Y SERVICIOS

Implementación en un centro integrado de FP de un servicio dirigido a empresas punteras del sector papelero. Estas empresas contratarían trabajos con materiales innovadores a realizar en la máquina de papel, lo cual supone  una transferencia del conocimiento en la adopción de soluciones creativas e innovadoras, desde la empresa hasta el alumnado a través del profesorado.

Tknikarekin elkarlanean garatutako berrikuntza proiektuak

- PCB-3D, ZIRKUITU ELEKTRONIKOAK IMPRIMITZEN

VOLTERA

Proiektuaren helburu nagusia zirkuitu imprimatuko plaken prototipatzearen arloan eransketa bidezko fabrikazioaren edota 3D imprimaketaren aplikazio berri bat burutzea da.

Proiektuan zehar zirkuitu imprimatuak eraiki ditzakeen 3D imprimagailu bat eskuratuko da eta makina mota hauen erabilera eta ezarpena baloratuko da Elektrizitate-Elektronika lanbide-arloko heziketa zikloetarako, baita elektronika sektoreko inguruko enpresetarako ere.

Innobakuntza proiektu honen markoa zehaztuko duten helburu estrategikoak hauxek dira:

1.- Prototipatze elektronikorako eransketa bidezko teknologiaren arloan agente aktiboa eta erreferentea izatea.

2.- 3D imprimaketa bidezko zirkuitu imprimatuen arloan ikertzea eta frogak eta entseguak burutzea.

3.- Telekomunikazio Instalazioak eta Mantentze-lan Elektronikoa heziketa zikloetan zirkuitu elektroniko imprimatuak sortzen dituzten 3D imprimagailuen erabilera sustatzea.

4.- Eskuraturiko ezagutzak FP Euskadi sarean eta lanbide-ingurunean barreiatzea.


-ROS- industriala: robotika industrialerako plataforma digitala, kode irekiko softwarearen bitartez

ROS proiektua, Don Bosco-ko elektronika sailak zuzenduta Tecnalia eta Armeria Eskolarekin lankidetzan, ROS-industrial teknologian oinarritutako robotika industrialean erreferente eta bultzatzaile izatea eta ezagutza hauen transferentzia (ROS-I Academy) du helburu nagusi bezala Euskadiko FP mailan.

ROS (Robot Operating System) framework eta erreminta multzoa  bat da, non sistema eragile baten funtzionaltasuna ematen diote ordenagailu talde heterogeneo bati. ROS-en abantaila nagusia abstrakziorako eskaintzen duen funtzionaltasuna da, hardwaren abstrakziorako, gailuen kontrolatzaileentzako, makina anitzeko prozesuen arteko komunikaziorako eta probatzeko eta bistaratzeko erremintentzako besteak beste. ROS-en ezaugarri nagusienetarikoa softwarea exekutatzeko eta komunikatzeko duen era da, software konplexua diseinatzea ahalbidetzen du zenbait hardware nola funtzionatzen duen jakin gabe. Horrez gain, ROS kode irekia da eta sare komunitate egonkor eta fidagarria dauka.

ROS-en ezaugarria hauek, guztiz erabilgarriak dira ingurune industrialerako. Planta industrialerako eta industriarako, oro har, aplikazio robotikoak garatzen dituzten enpresak, ROS-ek proposatutako hardware abstrakzioa aprobetxatuz robot industrial berriak ezartzeko prozesua arintzen dute, adibidez; ROS-ean oinarritutako aplikazio bera, aldaketa txiki batzuekin KUKA eta ABB robot batentzat balioko luke.

 

- Inmoov-FPGA

FPGA eta giza itxurako robot plataforma irekien eboluzioak, ikasleei hauen sorkuntzan eta teknologia berrien gaitasunak lantzeko aukera eskaintzen die. Don Boscok garatzen ari den proiektu honen bitartez ikasle eta irakasleen ezagutzak eta gaitasun teknologikoak sakonago garatu izateko aukera bilatzen du.

 

 

 


 


FPGA teknologia itxia izan da, baina alderantzizko ingenieritzari esker Clifford Wolf-ek Lattice ICE40 familiako FPGA, Icestorm proiektuaren bidez askatu du. Horren ondorioz duela zenbait urte mikrokontroladoreei Arduinok egin zuen modura, FPGAen gizarteratzea lortu da, FPGA-WARS eta Icestudio elkarlan partekatuaren bidezko ekosistemak sortuz.

 

 

 

 

 

Teknologia askeak eta kodigo irekiak robotikan inplementatzearen aukerari esker, gizarteari zerbitzua emango dioten giza itxurako roboten teknologia sakontzeko beharra sortu da.

 

 

 

 

 

 

- PLASTIKOZKO ZUNTZ OPKTIKOA POF

 Zubiri institutuak eta CIFP Don Bosko instituak egingo duten elkarrekin proiektua da.

 POF cents 80 hamarkeditk erabilia da hegazkinetan eta automozioan baina gaur egun hasi da etxebizitzetan erabiltzen multimedia eta datuak garraiatzeko. Adibidez Telefónika enpresak instalatzen ari da POF zuntza etxebizitzeetako barnetik.

 

Proiektu honen helburuak:

 

- Ikertzea POF zuntzaren gaitasunak bai etxebizitzetan bai bulegotan instalatzeko. Gure institutuan POF instalakuntza bat egitea. Instalakuntza hau gai izango da datu-sare bat osatzeko eta baita ere barneko etxebizitza batean datuak eta multimedia edukiak garraiatzeko.

- Ezagutzak tranferitzea. POF zuntza saltzen duten enpresek aurkezpen bat egingo diete zonaldeko instaladoreei Instagi elkartearekin kolaboratuz. Era berean beste institutuei transferituko dira esagutza hauek.

- Hezkuntza aratuan eta ez aratuan esagutza hauek sartzea.

 

 

- PASSTHRU PROIEKTUA

Gaur egun ibilgailuen diagnosi eta konponketetarako tailerrek eta Automozioko eskolek zailtasunak dituzte, bai formakuntza eta teknologiaren aldetik. Legearen arabera Auto fabrikatzaileek ibilgailuei buruzko informazio tekniko eta diagnosi eta konponketarako baliabideak on-line jartzera derrigortuta daudenez, baliabide horiek erabiltzeko ezagutza eta teknologia berria ezinbestekoa da.

Gai honen konplexutasunak eta teknologi berri honen ezezagutzak automozioaren ingurunean eragiten dituen eta eragingo dituen gabeziak aintzat hartuta, proiektu honen helburuak behar diren ezagutza eta teknologia berri horiek eskuratu, eta EAE-ko lanbide heziketako ikastetxeetan eta konponketa tailerretara transferitzea eta zabaltzea dira.

Bestalde teknologia eta prozesu hauek hezkuntzan sisteman barneratzeak Euskadiko LH ko IV planaren helburu eta jarduera –ildoak gerturatzeak garamatza. Konkretuki puntu honetan:


“BERRIKUNTZA APLIKATUA 4. HELBURUA:


Euskadiko enpresekin berrikuntza aplikatuko proiektuak babestea eta sustatzea, bereziki ETEekin, lanbide-heziketako ikastegien eta enpresa horien arteko harreman estuaren bidez, Euskadin lehiakortasunerako estrategikotzat jotako arloetan”.

2011 Urtetik PASS-THRU J2534-2 eta ISO22900 araudiak automobil arinetan ezartzeko saikerak gero eta sakonagoak dira.

Gaur egun Euskal Erkidegoko tailer eta automozioa munduko enpresa gehienak (seguroak, ITV-ak, aldagai enpresak..) araudi berriari egokitu behar dira.

Kontaktu asko izan ditugu aipatutako proiektuan ditugun laguntzaileekin, AEGA eta BAT-ko bazkide diren enpresekin alegia eta EAE-ko pymeak formatzeko eta ezagutza tranferentzia egiteko beharra ikusten dugu. Beharrezkoa ikusten dugu baita ere EAE-ko automozioa arloko zentro guztietako ikasleak formatzea

Proiektu hau aurrera eramateko automozioko bost zentruen bateratzea dugu: CIFP Iurreta LHII ,Elgoibarko CIFP Meka LHII,  CIFP Aretxabaleta LHII, Ikasauto eta CIFP Don Bosco LHII.
Elkarrekin lanean pymei zerbitzu emateko prest ageri gara, ahalik eta azkarren epe laburrean enpresa askoren itxiera ekarri dezakeen ekintzak aurrera eramateko eta epe ertainera arazo hau ekiditzeko ekintzak aurrera eramateko plana dutena.


 

 

Nodos de red

- Nodos BIO

 

Don Bosco es uno de los cuatro centros de FP que integra el Nodo Bio. Fué impulsado desde Tknika en el curso 2016-2017 debido a que el ámbito de la salud  y las biociencias es una de las estrategias de especialización inteligente RIS3 de Euskadi. El objetivo general del Nodo Bio es detectar las necesidades del sector biociencias y biotecnología y así dar respuesta desde la FP a través de diversas actuaciones.

Durante los cursos 2016-2017 y 2017-2018 se ha realizado una primera fase de diagnosis  en la que se han entablado relaciones con las diferentes instituciones, clústeres y agentes de la RVCTI en materia de biociencias. En cada una de las reuniones se han analizado sus políticas y estrategias para poder realizar un diagnóstico de las posibles aportaciones de la FP.

En este curso 2018-2019 se llevará a cabo la fase 2, que consiste en realizar propuestas concretas a cada uno de los entes analizados en la fase 1. Se seguirá realizando la vigilancia tecnológica, se priorizarán las líneas de actuación y se establecerán colaboraciones entre los distintos centros de FP de este área.

Espezializazio arloak

 


- Ikaslab

 

IKASLAB proiektuak, 2013 - 2014 ikasturtean eman zituen lehen pausoak Don Boscon etorkizuneko 3D Saiakuntza Laborategi bat sortzeko asmoz. Denbora gutxira, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburuordetzatik, esperientzia hau beste ikastetxe eta bailaretara zabaltzearen agindua jaso genuen, eta beste 14 ikaslab sortu ziren. Helburua, elkarlana bultzatuko zuen ikaslab sare bat sortzea zen, non berrikuntza eta sormena landuko ziren teknologia berri honen inguruan. Gaur egun, jada, 18 zentroko sarea dugu osatuta.
 
Testuinguru honetan, Sailburuordetzaren aginduz, Don Boscok hartu zuen Erreferentzi Zentro eta Ikaslab guztien dinamizatzaile izateko rola.
 
Ikaslab-a daukaten zentroek, eta bere bailarek, proiektuak duen indarraz jabetzen hasiak dira, eta horrela jasotzen dute Garapen Agentziek, zonaldeko empresek, teknologi zentroek eta komunikabideetan izaten ari den oiartzuna ikusirik (hainbat alditan euskal zein estatuko komunikabideetan azaltzeak erakusten duen bezala). Gaur egun, Euskal Herri mailan IKASLAB 3D erreferente dela esan dezakegu, hala nola Estatu mailako hainbat esparrutan.
 
Aurrekoa aintzat harturik, proiektu honen helburua 3D Prototipatze Laborategi bat sortzea da, non ikasleek, enpresek, eta erakunde sozialek erabili ahalko duten, ezagutza sortu eta elkarbanatzeko. Honetarako lan talde kolaboratiboak erabiliz, funtsa azken finean, hardware librearen inguruan sortu diren teknologia berri hauek duten mamia ulertu eta zabaltzean oinarritzen da eta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Uretako DRONE proiektua

 

Drone espezializazioko proiektua CIFP Bidasoa LHII, CIFP Don Bosco LHII eta Pasaiako itsas Arrantza BHI eta Tknikaren artean garatzen ari gara.


Proiektu honen arrazoi nagusia, dronen inguruko ikerketa, garapena eta erabilerarekin erlazionatutako ezagueren transmisioa izango litzateke.


Dronen barruan tipologia desberdinak ditugu eta proiektu honetan uretakoak , airekoak eta lurrekoak landuko dira.
Zentzu honetan, Don Boscon eta Pasaiako eskolarekin batera, uretako droneak lantzen ari gara bereziki.


Lehenengo fase batean, teknologia ezagutzen aritu gara, bai eta uraren sektorearekin erlazioa duten enpresa, ikastetxe eta entitateekin hartu emanak izan ditugu. Bigarren fase batean, uretako droneen aplikazio desberdinak aztertu eta landuko dira. Eta hirugarren fase batean inguruko agente sozial, profesional eta bereziki lanbide heziketako irakasleei, lortutako esperientzia eta ezagupenen transferentzian zentratuko gara, droneen inguruko teknologi eta aplikaziotan formakuntza espezializatua eskainiz.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Automotive Technologies

 


 

Automozio teknologi berrien integrazioa LH-n.


Aldaketa teknologikoaren erritmoa ikaragarria da automobilaren industrian. Teknologia berriak eta berritzaileak etengabe garatzen ari dira, kontsumitzaileen beharrei eta gobernuen lege-eskakizunei erantzuteko batik bat. Aldaketa teknologiko horiek bi behar motari erantzuten diete funtsean. Alde batetik, energetikoki gero eta jasangarriagoak eta eraginkorragoak izango diren ibilgailuak fabrikatu ahal izatea, eta, bestetik, dinamikoki gero eta seguruagoak izango diren ibilgailuak fabrikatu ahal izatea.

 

Proiektuaren helburuak lortzeko, lau ildo nagusi hauek lantzen ditugu:

 

  •  Automobilgintzan aplikatutako teknologia berrien esparruan garatzea eta ikertzea (materialak, teknologiak…).
  •  Automobilgintzako ikastetxeen sareko irakasleak prestatuta eta eguneratuta mantentzea.
  •  Automobilaren teknologia berriak Euskal Autonomia Erkidegoko automobilgintza-industriara transferitzea (fabrikazio-sektorea eta saldu ondoko sektorea).
  • Joerak eta zaintza. Proiektuak, zerbitzuak, prestakuntza eta beste erakunde batzuekiko harremana (unibertsitatea, teknologia-zentroak, aldundiak, enpresak…) lantzea.


Arlo estrategikoa

- Tkgune

TKgune programa Lanbide Heziketako Sailburuordetzak 2014/15 ikasturtean abian jarri zuen ekimena da. Ekimen horretan parte hartzen duten ikastetxe publiko eta itunduek helburu nagusi hau dute:

“Lanbide Heziketako ikastetxeen eta enpresen artean noranzko biko jakintza-transferentzia ahalbidetzea”

TKgunetik bi jarduketa-ildo nagusi finkatu dira Lanbide Heziketaren eta enpresen arteko zubi-lan hori egiteko:

  • Zerbitzuak enpresekin lankidetzan garatzea, haien berrikuntza-beharrei erantzuteko eta lehiakortasuna hobetzeko, horretarako ikastetxeek dituzten baliabideak erabilita (instalazioak, ekipamenduak, pertsonak, jakintza metatua…).
  • Zerbitzuak egitean eskuratutako jakintzak didaktifikatzea eta irakaskuntzara transferitzea.

 

 

 

 

Programaren garapenaren bitartez helburu bikoitza erdietsi nahi da:

  • Enpresen errealitatea Lanbide Heziketako ikastetxeetara hurbiltzea.
  • Ikastetxeek metatutako jakintza enpresek beren eskueran izatea.

 

Zeregin horretan, garrantzi berezia ematen zaio enpresek beharrei erantzuteko duten gaitasunari, eta proiektuek irakasleentzat erronka izan behar dutela nabarmentzen da.

Informazio gehiagorako:www.tkgune.eus 

 

© CIFP Don Bosco LHII
Telefonoa: 943510450 | Fax: 943529220 | donbosco@fpdonbosco.com